10,11 & 12 பொதுத்தேர்வுகளில் ஒழுங்கீனச் செயலில் ஈடுபடுவோர் மீது எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் பற்றிய முழு விவரம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, May 3, 2022

10,11 & 12 பொதுத்தேர்வுகளில் ஒழுங்கீனச் செயலில் ஈடுபடுவோர் மீது எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் பற்றிய முழு விவரம்

 10,11 & 12 பொதுத்தேர்வுகளில் ஒழுங்கீனச் செயலில் ஈடுபடுவோர் மீது எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் பற்றிய முழு விவரம்

நடவடிக்கை 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment