12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினா வங்கி ( TM & EM ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, May 12, 2022

12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினா வங்கி ( TM & EM )

 12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினா வங்கி ( TM & EM )

12th maths 

*🟣 12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினா வங்கி ( TM )*

https://bit.ly/3swO78S


*🟣 12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினா வங்கி ( EM )*

https://bit.ly/3yyQMTq

No comments:

Post a Comment