மாற்றுப் பணியில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களை 13.05.22 முற்பகல் முதல் பணிவிடுவித்தல் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, May 12, 2022

மாற்றுப் பணியில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களை 13.05.22 முற்பகல் முதல் பணிவிடுவித்தல் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 மாற்றுப் பணியில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களை 13.05.22 முற்பகல் முதல் பணிவிடுவித்தல் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment