2 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள பாடத்திட்டக் கையேடு ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி ) - மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

இங்கே தேடவும்!

Saturday, May 28, 2022

2 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள பாடத்திட்டக் கையேடு ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )

 2 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள பாடத்திட்டக் கையேடு ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )

பாடத் திட்டக் கையேடு 


*🟣 2 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டக் கையேடு ( LESSON PLAN : TAMIL MEDIUM ) பருவம் 1*

https://bit.ly/3z4m0ll


*🟣 2 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டக் கையேடு ( LESSON PLAN : ENGLISH MEDIUM) பருவம் 1*

https://bit.ly/3M332ic


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டக் கையேடு ( LESSON PLAN : TAMIL MEDIUM ) பருவம் 1

https://bit.ly/3LTF9Jx


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டக் கையேடு ( LESSON PLAN : ENGLISH MEDIUM  ) பருவம் 1*

https://bit.ly/3z64a1w


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டக் கையேடு ( LESSON PLAN : TAMIL MEDIUM ) பருவம் 1*

https://bit.ly/3wUP5gv


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டக் கையேடு ( LESSON PLAN : ENGLISH MEDIUM  ) பருவம் 1*

https://bit.ly/3NDkjj5


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டக் கையேடு ( LESSON PLAN : TAMIL MEDIUM ) பருவம் 1*

https://bit.ly/3LZrtga


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டக் கையேடு ( LESSON PLAN : ENGLISH MEDIUM ) பருவம் 1*

https://bit.ly/3GpSuZa

No comments:

Post a Comment