2 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, May 3, 2022

2 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள்

 2 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள்

வகுப்பு 2 

2 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் - DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment