6 , 7 & 8 ஆம் வகுப்பு உடற்கல்வி மாதிரி வினாத்தாள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, May 7, 2022

6 , 7 & 8 ஆம் வகுப்பு உடற்கல்வி மாதிரி வினாத்தாள்

 6 , 7 & 8 ஆம் வகுப்பு உடற்கல்வி மாதிரி வினாத்தாள்

 உடற்கல்வி வினாத்தாள் 

*🟣 6 ஆம் வகுப்பு உடற்கல்வி மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3N04p1E


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு உடற்கல்வி மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3L0axWE


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு உடற்கல்வி மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3KY1pBvNo comments:

Post a Comment