அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்கள் பணி விடுவிக்க அறிவுரை வழங்குதல் சார்பு - தொடக்க கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, May 1, 2022

அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்கள் பணி விடுவிக்க அறிவுரை வழங்குதல் சார்பு - தொடக்க கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்கள்  பணி விடுவிக்க அறிவுரை வழங்குதல் சார்பு - தொடக்க கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment