பழைய ஓய்வூதியம் கொடுக்க வாய்ப்பில்லை என நிதியமைச்சர் கூறிவிட்டாரே? - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, May 12, 2022

பழைய ஓய்வூதியம் கொடுக்க வாய்ப்பில்லை என நிதியமைச்சர் கூறிவிட்டாரே?

 பழைய ஓய்வூதியம் கொடுக்க வாய்ப்பில்லை என நிதியமைச்சர் கூறிவிட்டாரே?

பழைய ஓய்வூதியம் 

பழைய ஓய்வூதியம் கொடுக்க வாய்ப்பில்லை என நிதியமைச்சர் கூறிவிட்டாரே? - CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment