பத்தாம் வகுப்பு அரசு பொதுத்தேர்வு விடைத்தாள் திருத்தும் பணி முதன்மைத் தேர்வாளருக்கான தனி குறிப்பேடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, May 31, 2022

பத்தாம் வகுப்பு அரசு பொதுத்தேர்வு விடைத்தாள் திருத்தும் பணி முதன்மைத் தேர்வாளருக்கான தனி குறிப்பேடு

 பத்தாம் வகுப்பு அரசு பொதுத்தேர்வு விடைத்தாள் திருத்தும் பணி முதன்மைத் தேர்வாளருக்கான தனி குறிப்பேடு

தனிக் குறிப்பேடு 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment