கல்வி செய்திகள் - மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

இங்கே தேடவும்!

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

Monday, May 9, 2022

கல்வி செய்திகள்

 கல்வி செய்திகள்


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் கட்டகம் 4 , 5 ,6, 7 & 8 விடைகள்*

https://bit.ly/3NjWmNJ


*🟣 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் , அறிவியல் , சமூக அறிவியல் வினாத்தாள் TM*

https://bit.ly/3981Eg4


*🟣 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் , அறிவியல்  வினாத்தாள் EM*

https://bit.ly/3vVPXSH


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் , அறிவியல் , சமூக அறிவியல் வினாத்தாள் TM*

https://bit.ly/3wd9VHH


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் , அறிவியல் , சமூக அறிவியல் வினாத்தாள் EM*

https://bit.ly/3P2iGgp


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் , அறிவியல் , சமூக அறிவியல் வினாத்தாள் TM*

https://bit.ly/397wzcr


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் , அறிவியல் , சமூக அறிவியல் வினாத்தாள் EM*

https://bit.ly/3LY2j2r


*🟣 6 ,7 ,8 & 9 கணிதம் வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3yvk1GN


*🟣 6 ,7 & 8 சமூக அறிவியல் வினாத்தாள் ( TM & EM )*

https://bit.ly/3wjtZbc

No comments:

Post a Comment