கல்வி செய்திகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, May 18, 2022

கல்வி செய்திகள்

 கல்வி செய்திகள்

கல்வி செய்திகள் 


*🟣 🟢  TNPSC GROUP II , IIA மாதிரித் தேர்வு 33 வினாத்தாள்கள் மற்றும் விடைகள் ஒரே PDF FILE ( 588 பக்கங்கள் )*

https://bit.ly/3wpjHrm


*🟣 TNPSC GROUP II, IIA முழு மாதிரித் தேர்வு 1*

https://bit.ly/38x5eRk


*🟣 TNPSC GROUP II, IIA முழு மாதிரித் தேர்வு 2*

https://bit.ly/3lkKfnq


*🟣 TNPSC GROUP II, IIA முழு மாதிரித் தேர்வு 3*

https://bit.ly/3G4Of51


*🟣 ஆசிரியர்கள் - மாணவர்களின் கற்றல் கற்பித்தல் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துவதற்காக ALSRW WHATSAPP GROUP நடைமுறைப்படுத்தி வருதல் - சார்பு - கூடுதல் முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்*

https://bit.ly/39Y2yMI


*🟣 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2022 ஆங்கிலம் வினாத்தாள் & விடைகள்*

https://bit.ly/3yQp8l3


*🟣 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு கணிதம் பாடத்தில் எதிர்பார்க்கப்படும் 2 மதிப்பெண் வினாக்கள்*

https://bit.ly/3llkRhh

No comments:

Post a Comment