கல்வி செய்திகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, May 21, 2022

கல்வி செய்திகள்

 கல்வி செய்திகள்

கல்வி செய்திகள் 

*🟣 TNPSC GROUP 2 ,2A QUESTION PAPER 2022*

https://bit.ly/38LNx0a


*🟣 TNPSC GROUP 2 TAMIL ANSWER KEY*

https://bit.ly/3yUvGyT


*🟣 TNPSC GROUP 2 GENERAL STUDIES ANSWER KEY*

https://bit.ly/388TfJs


*🟣 TNPSC GROUP II MATHS ANSWER KEY WITH EXPLANATIONS ( PDF )*

https://bit.ly/3MuWk5r


*🟣 4 முதல் 9ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு Spoken English பயிற்சி - ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி குறித்து SCERT இயக்குநரின் செயல்முறைகள்*

https://bit.ly/38CDbQu


*🟣 SPOKEN ENGLISH  PROGRAM ONLINE DIRECT LINK*

https://bit.ly/38BMLmH


*🟣 அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஆங்கில பயிற்சி*

https://bit.ly/3MDF0Lz


*🟣 STUDENTS HANDBOOK OF CAREER GUIDANCE AFTER 12th STD*

https://bit.ly/3wySzoQ

No comments:

Post a Comment