பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் Vs புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் - அரசு ஊழியர்கள் எதிர்ப்பது ஏன் ? - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, May 29, 2022

பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் Vs புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் - அரசு ஊழியர்கள் எதிர்ப்பது ஏன் ?

 பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் Vs புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் - அரசு ஊழியர்கள் எதிர்ப்பது ஏன் ?

புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் Vs பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் 

பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் Vs புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் - அரசு ஊழியர்கள் எதிர்ப்பது ஏன் ? - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment