கற்றல் விளைவுகள் 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை - பருவம் 1 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, June 7, 2022

கற்றல் விளைவுகள் 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை - பருவம் 1

 கற்றல் விளைவுகள் 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை - பருவம் 1

கற்றல் விளைவுகள் 

*🟣 கற்றல் விளைவுகள் பருவம் 1 ( 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை ) தமிழ் வழி*

https://bit.ly/3PZodEO


*🟣 கற்றல் விளைவுகள் பருவம் 1 ( 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை ) ஆங்கில வழி*

https://bit.ly/3aw4nRo


No comments:

Post a Comment