1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை முதல் பருவ பாடத்திட்டம் ( TM & EM ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, June 25, 2022

1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை முதல் பருவ பாடத்திட்டம் ( TM & EM )

 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை முதல் பருவ பாடத்திட்டம் ( TM & EM )

பாடத்திட்டம் 

*🟣 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள முதல் பருவ பாடத்திட்டம் ( தமிழ் வழி )*

https://bit.ly/3GXfT4x


*🟣 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள முதல் பருவ பாடத்திட்டம் ( ஆங்கில வழி )*

https://bit.ly/39oizvB

No comments:

Post a Comment