1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள முதல் பருவ பாடத்திட்டம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, June 7, 2022

1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள முதல் பருவ பாடத்திட்டம்

 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள முதல் பருவ பாடத்திட்டம்

பாடத்திட்டம் 


🟣 1 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ பாடத்திட்டம்

https://bit.ly/3GzB4t5


2 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ பாடத்திட்டம்

https://bit.ly/3wRb208


3 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ பாடத்திட்டம்

https://bit.ly/3sZmllO


4 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ பாடத்திட்டம்

https://bit.ly/3Gq76b0


5 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ பாடத்திட்டம்

https://bit.ly/3lSDidr

No comments:

Post a Comment