2010-2011ஆம் ஆண்டில் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு 10.10.2012ல் பணி நியமன ஆணை பெற்ற தமிழ் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான பணிவரன்முறை ஆணை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, June 19, 2022

2010-2011ஆம் ஆண்டில் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு 10.10.2012ல் பணி நியமன ஆணை பெற்ற தமிழ் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான பணிவரன்முறை ஆணை

 2010-2011ஆம் ஆண்டில் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு 10.10.2012ல் பணி நியமன ஆணை பெற்ற தமிழ் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான பணிவரன்முறை ஆணை

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment