ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு 2022 - தாள் 1 & II - பகுதி 1 - குழந்தை மேம்பாடு மற்றும் கற்பித்தல் - மாதிரித் தேர்வு 1 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, June 2, 2022

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு 2022 - தாள் 1 & II - பகுதி 1 - குழந்தை மேம்பாடு மற்றும் கற்பித்தல் - மாதிரித் தேர்வு 1

 ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு 2022 - தாள் 1 & II -  பகுதி 1 - குழந்தை மேம்பாடு மற்றும் கற்பித்தல் - மாதிரித் தேர்வு 1

 TET PSYCHOLOGY 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment