ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு 2022 - தாள் 1 & II அறிவியல் & கணிதம் முக்கிய வினாக்களுடன் விடைகள் அடங்கிய தொகுப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, June 2, 2022

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு 2022 - தாள் 1 & II அறிவியல் & கணிதம் முக்கிய வினாக்களுடன் விடைகள் அடங்கிய தொகுப்பு

 ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு 2022 - தாள் 1 & II அறிவியல் & கணிதம் முக்கிய வினாக்களுடன் விடைகள் அடங்கிய தொகுப்பு

TET அறிவியல் & கணிதம் 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment