ஆசிரியர்கள் தாங்கள் கலந்து கொண்ட எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி (5 நாட்கள்) மற்றும் (18.06.22) CRC பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட விவரங்களை Update செய்யும் வழிமுறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, June 20, 2022

ஆசிரியர்கள் தாங்கள் கலந்து கொண்ட எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி (5 நாட்கள்) மற்றும் (18.06.22) CRC பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட விவரங்களை Update செய்யும் வழிமுறைகள்

 ஆசிரியர்கள் தாங்கள் கலந்து  கொண்ட எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி (5 நாட்கள்) மற்றும் (18.06.22) CRC பயிற்சியில் கலந்து கொண்ட விவரங்களை Update செய்யும் வழிமுறைகள்

IN-SERVICE TRAINING 

எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி மற்றும் CRC பதிவு செய்யும் வழிமுறைகள் - CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment