6,7 ,8 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ பாடத்திட்டம் ( ALL SUBJECTS ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, June 7, 2022

6,7 ,8 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ பாடத்திட்டம் ( ALL SUBJECTS )

 6,7 ,8 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ பாடத்திட்டம் ( ALL SUBJECTS )

பாடத்திட்டம் 

*🟣 6,7,8  தமிழ் முதல் பருவ பாடத்திட்டம்*

https://bit.ly/3Ms1f6n


*🟣 6,7,8  ENGLISH முதல் பருவ பாடத்திட்டம்*

https://bit.ly/3tk5UAo


*🟣 6,7 ,8 கணிதம் முதல் பருவ பாடத்திட்டம்*

https://bit.ly/3tkY21w


*🟣 6,7 ,8 அறிவியல் முதல் பருவ பாடத்திட்டம்*

https://bit.ly/3H35g08


*🟣 6,7 ,8 சமூக அறிவியல் முதல் பருவ பாடத்திட்டம்*

https://bit.ly/3xc936A

1 comment:

  1. This academic year starts only at the third week of June month. Than how it would sink?

    ReplyDelete