6,7,8 & 10 தமிழ் LESSON PLAN பருவம் 1 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, June 11, 2022

6,7,8 & 10 தமிழ் LESSON PLAN பருவம் 1

 6,7,8 & 10 தமிழ் LESSON PLAN  பருவம் 1


*🟣 வகுப்பு 6,7 & 8 தமிழ் LESSON PLAN*

https://bit.ly/3GzLatZ


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் LESSON PLAN*

https://bit.ly/3x5LgFe

No comments:

Post a Comment