தமிழ்நாடு அரசு தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் நேரடி இரண்டாம் ஆண்டு B.E / B.Tech பொறியியல் பட்டப்படிப்பு ADMISSION NOTIFICATION 2022 - 2023 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, June 25, 2022

தமிழ்நாடு அரசு தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் நேரடி இரண்டாம் ஆண்டு B.E / B.Tech பொறியியல் பட்டப்படிப்பு ADMISSION NOTIFICATION 2022 - 2023

 தமிழ்நாடு அரசு தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் நேரடி இரண்டாம் ஆண்டு B.E / B.Tech பொறியியல் பட்டப்படிப்பு ADMISSION NOTIFICATION 2022 - 2023

Admission notification 

தமிழ்நாடு அரசு தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் நேரடி இரண்டாம் ஆண்டு B.E / B.Tech பொறியியல் பட்டப்படிப்பு ADMISSION NOTIFICATION 2022 - 2023 - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment