கல்வி செய்திகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, June 12, 2022

கல்வி செய்திகள்

 கல்வி செய்திகள்

கல்வி செய்திகள் 

*🟣 SYLLABUS , LEARNING OUTCOMES , LESSON PLAN , WORK DONE*

https://bit.ly/3MG8V5a


*🟣 மாணவர்களை வரவேற்க தயாராக இருக்கும் பள்ளிகள்*

https://bit.ly/39fxsQT


*🟣 வகுப்பு 1 TO 5 SYLLABUS  ( SINGLE PDF )*

https://bit.ly/3mH70Ti


*🟣 வகுப்பு 6 ,7 & 8 SYLLABUS ( SINGLE PDF )*

https://bit.ly/3Hdo5h7


*🟣 Std 9 & 10 ENGLISH LESSON PLAN*

https://bit.ly/3O4XncC


*🟣 IAS OFFICERS TRANSFER LIST*

https://bit.ly/39mGGL7


*🟣 EMIS INSTRUCTIONS 13.06.2022*

https://bit.ly/3OfqUk9


*🟣 2022 - 2023 கல்வி ஆண்டு எந்த வயது மாணவர்களை எந்த வகுப்பில் சேர்க்கலாம் ?*

https://bit.ly/3xKobJK


*🟣 CEO / DEO க்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி - பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்*

https://bit.ly/3zw6wXA


*🟣 முதன்மை கல்வி அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி - கால அட்டவணை*

https://bit.ly/3xEFiwL

No comments:

Post a Comment