ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்கள் மீது துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை மற்றும் தணிக்கைத் தடை ஏதும் நிலுவையில் இல்லை என்பதை உறுதி செய்த பின்னர் பணி விடுவிப்பு செய்ய தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, June 3, 2022

ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்கள் மீது துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை மற்றும் தணிக்கைத் தடை ஏதும் நிலுவையில் இல்லை என்பதை உறுதி செய்த பின்னர் பணி விடுவிப்பு செய்ய தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவு

 ஓய்வு பெறும் ஆசிரியர்கள் மீது துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கை மற்றும் தணிக்கைத் தடை ஏதும் நிலுவையில் இல்லை என்பதை உறுதி செய்த பின்னர் பணி  விடுவிப்பு செய்ய  தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவு

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment