கல்வி செய்திகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, June 14, 2022

கல்வி செய்திகள்

 கல்வி செய்திகள்

கல்வி செய்திகள் 


*🟣 பள்ளி காலை வழிபாட்டுச் செயல்பாடுகள் - 15.06.2022*

https://bit.ly/3Ogx4Ag


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் MASK*

https://bit.ly/3txHG68


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும்  CORNER PICTURES

https://bit.ly/3HodVdp


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - படங்கள் - பகுதி 1*

https://bit.ly/3QeWDn8


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - படங்கள் - பகுதி 2*

https://bit.ly/39oP7po


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் TLM*

https://bit.ly/3xOVcoc


*🟣 75 ENGLISH RHYMES - PDF*

https://bit.ly/39mE2oQ


*🟣 2021 - 2022 CPS ACCOUNT SLIP வெளியீடு - DIRECT LINK & HOW TO DOWNLOAD ACCOUNT SLIP*

https://bit.ly/3xPLMZP


*🟣 தேசிய நல்லாசிரியர் விருதுக்கு விண்ணப்பித்தல் தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்*

https://bit.ly/3OclRkj


*🟣 SPOKEN ENGLISH PROGRAMME - PROCEEDINGS*

https://bit.ly/3Oc0nEa

No comments:

Post a Comment