1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு LEARNING OUTCOMES - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, July 2, 2022

1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு LEARNING OUTCOMES

 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு LEARNING OUTCOMES

LEARNING OUTCOMES 


*🟣 STD 1 TO 5 LEARNING OUTCOMES ( TM & EM )*

https://bit.ly/3zrtfUL


*🟣 6, 7 & 8 LEARNING OUTCOMES ( ALL SUBJECTS & ALL TERMS )*

https://bit.ly/3NHhazh

No comments:

Post a Comment