வகுப்பு 6 TO 12 LESSON PLAN ( சில பாடங்கள் மட்டும் ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, July 16, 2022

வகுப்பு 6 TO 12 LESSON PLAN ( சில பாடங்கள் மட்டும் )

 வகுப்பு 6 TO 12 LESSON PLAN ( சில பாடங்கள் மட்டும் )

*🟣 🟢 LESSON PLAN

*🟣 6,7,8 & 10 தமிழ் LESSON PLAN*

https://bit.ly/3aUsfhW


*🟣 Std 9 & 10 ENGLISH LESSON PLAN*

https://bit.ly/3O4XncC


*🟣 9 ஆம் வகுப்பு வரலாறு LESSON PLAN*

https://bit.ly/3cgZ74X


*🟣 11 , 12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு LESSON PLAN*

https://bit.ly/3yCXIi0

No comments:

Post a Comment