10 , 11 & 12 சமூக அறிவியல் வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, July 25, 2022

10 , 11 & 12 சமூக அறிவியல் வினாத்தாள்கள்

 10 , 11 & 12 சமூக அறிவியல் வினாத்தாள்கள்

சமூக அறிவியல் 


*🟣 12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு கையேடு ( முழுப் பாடப்பகுதி - 2022 - 2023 )*

https://bit.ly/3S1M7kc


*🟣 12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு முதல் பருவத் தேர்வு - முக்கிய வினாக்கள்*

https://bit.ly/3veL4nc


*🟣 12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள்*

https://bit.ly/3Ouglct


*🟣 11 ஆம் வகுப்பு வரலாறு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்*

https://bit.ly/3vd94a2


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முதல் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 1*

https://bit.ly/3QaA6Hx


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முதல் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2*

https://bit.ly/3vePtX5


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் Monthly Test Question paper 1*

https://bit.ly/3Osqarz


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் Monthly Question paper 2*

https://bit.ly/3J1xj0S

No comments:

Post a Comment