16.07.2022 குறுவளமைய கூட்டத்தின் தலைப்பு - "கலந்தாலோசனை கூட்டம்" : சார்பு - Proceedings - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, July 10, 2022

16.07.2022 குறுவளமைய கூட்டத்தின் தலைப்பு - "கலந்தாலோசனை கூட்டம்" : சார்பு - Proceedings

 16.07.2022 குறுவளமைய கூட்டத்தின் தலைப்பு -  "கலந்தாலோசனை கூட்டம்" : சார்பு - Proceedings

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment