6, 7 & 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN - JULY 4 - 8 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, July 1, 2022

6, 7 & 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN - JULY 4 - 8

 6, 7 & 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN - JULY 4 - 8

Lesson plan 

6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN

https://bit.ly/3bJvs4d


7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN

https://bit.ly/3OBPgoP


8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN

https://bit.ly/3OTrGU8

No comments:

Post a Comment