6,7 ,8, 9 & 10ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் CODE எண்ணுடன் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, July 2, 2022

6,7 ,8, 9 & 10ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் CODE எண்ணுடன்

 6,7 ,8, 9 & 10ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் CODE எண்ணுடன்

LEARNING OUTCOMES 

6,7 ,8 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் CODE எண்ணுடன்

https://bit.ly/3OHjJBF


9 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் CODE எண்ணுடன்

https://bit.ly/3NJenV7


10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் CODE எண்ணுடன்

https://bit.ly/3yD0hAr

No comments:

Post a Comment