6,7 & 8 கணிதம் LESSON PLAN ( AUGUST 1 - 5 ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, July 30, 2022

6,7 & 8 கணிதம் LESSON PLAN ( AUGUST 1 - 5 )

 6,7 & 8 கணிதம் LESSON PLAN ( AUGUST 1 - 5 )

LESSON PLAN 

6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( AUGUST 1 - 5 )

https://bit.ly/3Sd13vT


7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( AUGUST 1 - 5 )

https://bit.ly/3boVxpc


8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( AUGUST 1 - 5 )

https://bit.ly/3POz6c2

No comments:

Post a Comment