8 , 12 ஆம் வகுப்பு & B.Sc இளங்கலை அறிவியல் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, July 14, 2022

8 , 12 ஆம் வகுப்பு & B.Sc இளங்கலை அறிவியல் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு

 8 , 12 ஆம் வகுப்பு & B.Sc  இளங்கலை அறிவியல் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு

வேலை வாய்ப்பு செய்தி 

8 , 12 ஆம் வகுப்பு & B.Sc இளங்கலை அறிவியல் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment