மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்களை பணி விடுவிப்பு செய்தல் சார்பு - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, July 18, 2022

மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்களை பணி விடுவிப்பு செய்தல் சார்பு - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்களை பணி விடுவிப்பு செய்தல் சார்பு - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்களை பணி விடுவிப்பு செய்தல் சார்பு - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment