கல்வி செய்திகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, July 3, 2022

கல்வி செய்திகள்

 கல்வி செய்திகள்

கல்வி செய்திகள் 

*🟣 தற்காலிக ஆசிரியர்கள் பணிக்கு விண்ணப்பித்தலுக்கான மாதிரி படிவம்*

https://bit.ly/3bMporI


*🟣 01.01.2022 நிலவரப்படி உயர்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர் பதவி உயர்விற்கான முன்னுரிமைப் பட்டியல் வெளியீடு*

https://bit.ly/3OVY4pL


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் அடிப்படை கற்றல் நிலை அறிதல் மதிப்பீடு சார்ந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் - சார்பு - SCERT இயக்குநர் செயல்முறைகள் ( 02.07.2022 )*

https://bit.ly/3yjML3A


*🟣 TNSED SCHOOLS செயலியில்  எண்ணும் எழுத்தும் - BASELINE ASSESSMENT மேற்கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் ( VIDEO )*

https://bit.ly/3Iq8gV3


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் LOGO*

https://bit.ly/3boaZBQ


*🟣  ஆசிரியரின் பணிகள்*

https://bit.ly/3neg3v4


*🟣  தலைமை ஆசிரியரின் பணிகள்*

https://bit.ly/3NbRXeZ


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் FA ( A )*

https://bit.ly/3tWlOkK


*🟣 வகுப்பறைக் களங்கள் PICTURES*

https://bit.ly/3HMnVxg

No comments:

Post a Comment