மாணவர்களின் அடிப்படை கற்றல் நிலை அறிதல் - மதிப்பீடு செய்ய வேண்டிய நாட்கள் குறித்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, July 1, 2022

மாணவர்களின் அடிப்படை கற்றல் நிலை அறிதல் - மதிப்பீடு செய்ய வேண்டிய நாட்கள் குறித்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 மாணவர்களின் அடிப்படை கற்றல் நிலை அறிதல் -  மதிப்பீடு செய்ய வேண்டிய நாட்கள் குறித்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE - தொடக்க கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment