கல்வி செய்திகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, July 2, 2022

கல்வி செய்திகள்

 கல்வி செய்திகள்

கல்வி செய்திகள் பகுதி 1

https://bit.ly/3nw9Bj9


*🟣 4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்புகளில் ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய கற்பித்தல் செயல்பாடுகள்: தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகளில் உள்ளவை*

https://bit.ly/3R5BWub


*🟣 ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு*

https://bit.ly/3R7BQCk


*🟣 தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் அறிவித்துள்ள வேலை வாய்ப்பு செய்தி*

https://bit.ly/3nRAmPz


*🟣 மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல் கலந்தாய்வு - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் கூடுதல் அறிவுரைகள்*

https://bit.ly/3NuZcio


*🟣  மாணவர்களின் அடிப்படை கற்றல் நிலை அறிதல் -  மதிப்பீடு செய்ய வேண்டிய நாட்கள் குறித்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்*

https://bit.ly/3ycunJx


*🟣 LKG, UKG வகுப்புகளில் மாணவர்களைச் சேர்த்தல்  குறித்து -  தொடக்கக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்*

https://bit.ly/3yG7Y9j

No comments:

Post a Comment