ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி - அனைத்து அரசுப் பள்ளிகளில் பள்ளி மேலாண்மைக் குழு கூட்டம் - நடத்துதல் - வழிகாட்டுதல்கள் வழங்குதல் - சார்பு - பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் , தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் , மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, July 21, 2022

ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி - அனைத்து அரசுப் பள்ளிகளில் பள்ளி மேலாண்மைக் குழு கூட்டம் - நடத்துதல் - வழிகாட்டுதல்கள் வழங்குதல் - சார்பு - பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் , தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் , மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி - அனைத்து அரசுப் பள்ளிகளில் பள்ளி மேலாண்மைக் குழு கூட்டம் -  நடத்துதல் - வழிகாட்டுதல்கள் வழங்குதல் - சார்பு - பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் , தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் , மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment