மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல்- இடைநிலை ஆசிரியர் மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் முன்னுரிமைப்பட்டியல் வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, July 2, 2022

மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல்- இடைநிலை ஆசிரியர் மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் முன்னுரிமைப்பட்டியல் வெளியீடு

 மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாறுதல்- இடைநிலை ஆசிரியர் மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் முன்னுரிமைப்பட்டியல் வெளியீடு

முன்னுரிமை பட்டியல் 

Click here

No comments:

Post a Comment