ஆசிரியர்கள் தேவை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, July 18, 2022

ஆசிரியர்கள் தேவை

 ஆசிரியர்கள் தேவை

ஆசிரியர்கள் தேவை 

*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை ( 25 பள்ளிகள் )*

https://bit.ly/3yQNJod


*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை : PG ASSISTANT ( SALARY : 20.000 ) BT ASSISTANT ( SALARY : 16,000 ) OFFICE STAFF ( SALARY : 15,000 )*

https://bit.ly/3yMd1Ud


*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை : ஊதியம் : 20,000 - 30,000* ( PGT )

https://bit.ly/3aRlmOt


*🟣 WANTED K.G & PRIMARY TEACHERS & ACCOUNTANT ( With Tally Experience )*

https://bit.ly/3yGNQSU


*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை : UG with B.Ed ( All Subjects to handle upto 8th Std ) & Montessori Trained Teacher*

https://bit.ly/3IM1itq


*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை : TRAINED TAMIL GRADUATES OR POST GRADUATES ( 6th to 10th Std )*

https://bit.ly/3zeeWT1


*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை : UG / PG TEACHERS ( 1 TO 9 STD ) & HINDI TEACHERS ( B.E CANDIDATES CAN ALSO APPLY )*

https://bit.ly/3yUQm8y


*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை : PRT ( MATHS , ENGLISH , HINDI , MUSIC ) QUALIFICATIONS : B.A / B.Sc / M.A / M.Sc WITH B.Ed )*

https://bit.ly/3zdOcBY


*🟣 WANTED KINDERGARTEN TEACHERS*

https://bit.ly/3aKmdR8

No comments:

Post a Comment