01.8.2022ல் உள்ளவாறு ஆசிரியர்/ மாணவர்கள் பணியிட நிர்ணயம் மற்றும் ஆய்வு செய்தல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, August 23, 2022

01.8.2022ல் உள்ளவாறு ஆசிரியர்/ மாணவர்கள் பணியிட நிர்ணயம் மற்றும் ஆய்வு செய்தல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 01.8.2022ல் உள்ளவாறு ஆசிரியர்/ மாணவர்கள் பணியிட நிர்ணயம் மற்றும் ஆய்வு செய்தல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment