1 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை பாடம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் பராமரிக்க வேண்டிய பதிவேடுகள் குறித்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் மற்றும் தொடக்க கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, August 23, 2022

1 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை பாடம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் பராமரிக்க வேண்டிய பதிவேடுகள் குறித்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் மற்றும் தொடக்க கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 1 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை பாடம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் பராமரிக்க வேண்டிய பதிவேடுகள் குறித்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் மற்றும் தொடக்க கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment