12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முதல் பருவ வினாத்தாள் ( TM & EM ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, August 1, 2022

12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முதல் பருவ வினாத்தாள் ( TM & EM )

 12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முதல் பருவ வினாத்தாள் ( TM & EM )

வேதியியல் 

*🟣 12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முதல் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள் ( TM )*

https://bit.ly/3oJaK7I


*🟣 12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள் ( EM )*

https://bit.ly/3SiGnCv

No comments:

Post a Comment