12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் முதல் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, August 1, 2022

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் முதல் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்

 12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் முதல் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்

இயற்பியல் 

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் முதல் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment