இலவசக் கட்டாயக் கல்வி – குழந்தைகளுக்கான உரிமைச் சட்டம் – 2009 – 2021 – 2022 ஆம் கல்வியாண்டிற்குரிய அரசால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட ஒரு மாணவனுக்கான செலவு ( Per Child Cost) தொடர்பாக அரசாணை வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, August 29, 2022

இலவசக் கட்டாயக் கல்வி – குழந்தைகளுக்கான உரிமைச் சட்டம் – 2009 – 2021 – 2022 ஆம் கல்வியாண்டிற்குரிய அரசால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட ஒரு மாணவனுக்கான செலவு ( Per Child Cost) தொடர்பாக அரசாணை வெளியீடு

 இலவசக் கட்டாயக் கல்வி – குழந்தைகளுக்கான உரிமைச் சட்டம் – 2009 – 2021 – 2022 ஆம் கல்வியாண்டிற்குரிய அரசால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட ஒரு மாணவனுக்கான செலவு ( Per Child Cost) தொடர்பாக அரசாணை வெளியீடு

அரசாணை வெளியீடு 

DOWNLOAD HERE ORDER COPY

No comments:

Post a Comment