வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெறுவதற்கு பதிவு செய்ய வருடத்திற்கு 4 வாய்ப்புகள் - தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி செய்தி வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, August 1, 2022

வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெறுவதற்கு பதிவு செய்ய வருடத்திற்கு 4 வாய்ப்புகள் - தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி செய்தி வெளியீடு

 வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெறுவதற்கு பதிவு செய்ய வருடத்திற்கு 4 வாய்ப்புகள் - தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி செய்தி வெளியீடு

வாக்காளர் பட்டியல் 

வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெறுவதற்கு பதிவு செய்ய வருடத்திற்கு 4 வாய்ப்புகள் - தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி செய்தி வெளியீடு - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment