9 , 10 , 12 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ வினாத்தாள்கள் - மின்னல் கல்விசெய்தி

Latest

ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வேண்டுகோள்! தங்களின் படைப்புகளை மின்னல் கல்விச் செய்தி இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய 9345616572 என்ற எண்ணிற்கு WHATSAPP ல் அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்! மிக்க நன்றி!

இங்கே தேடவும்!

Monday, August 1, 2022

9 , 10 , 12 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ வினாத்தாள்கள்

 9 , 10 , 12 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ வினாத்தாள்கள்

முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள்கள் 


*🟣 9 ஆம் வகுப்பு முதல்  பருவத் தேர்வு சமூகவியல் மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3vzUSrZ


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள் ( EM )*

https://bit.ly/3PPUkWZ


*🟣 பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் அலகுத்தேர்வு 1 ( TM & EM )*

https://bit.ly/3vvG3qC


*🟣 12 ஆம் வகுப்பு முதல் திருப்புதல் தேர்வு தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3Q8JYBp


*🟣 12 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் அலகுத்தேர்வு 1*

https://bit.ly/3zlKSnf


*🟣 12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் முதல் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3Sk2ZTq


*🟣 12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முதல் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள் ( TM )*

https://bit.ly/3oJaK7I


*🟣 12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள் ( EM )*

https://bit.ly/3SiGnCv

No comments:

Post a Comment