ஆசிரியரல்லா பணியிடங்கள் நிர்ணயம் செய்தல் (உபரி, தேவை) சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, August 17, 2022

ஆசிரியரல்லா பணியிடங்கள் நிர்ணயம் செய்தல் (உபரி, தேவை) சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 ஆசிரியரல்லா பணியிடங்கள் நிர்ணயம் செய்தல் (உபரி, தேவை) சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment