தொடக்கக் கல்வித் துறை ஆசிரியர்களுக்கு பணி நீட்டிப்பு வழங்குதல் குறித்து தெளிவுரை வழங்கி தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, August 4, 2022

தொடக்கக் கல்வித் துறை ஆசிரியர்களுக்கு பணி நீட்டிப்பு வழங்குதல் குறித்து தெளிவுரை வழங்கி தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு

 தொடக்கக் கல்வித் துறை ஆசிரியர்களுக்கு பணி நீட்டிப்பு வழங்குதல் குறித்து தெளிவுரை வழங்கி தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment